سیستم آموزش صفحه اصلی

https://telegram.me/Roozbeh_zanjan

قابل توجه دانشجویان گرامی

1 جهت ورود به سیستم آموزشی خود، ضروریست از منوی اطلاعات آموزشی مشخصات شناسایی خود که شامل شماره شناسنامه و کد ملی ،شماره تماس همراه و ثابت و نشانی دقیق پستی ،... را به طور کامل تکمیل نمایند.

 

لطفا قبل از انتخاب واحد این صفحه را کاملا مطالعه فرمایید: [نسخهpdf]

https://telegram.me/Roozbeh_zanjan

 * نکته 1

 دانشجوی گرامی:
کلیه عواقب ناشی از عدم رعایت پیش نیازی دروس به عهده دانشجو می باشد و آموزش موسسه هیچ گونه مسئولیتی در قبال دروس انتخابی توسط دانشجویان را ندارد .در صورت عدم رعایت پیش نیازی کلیه واحد ها پس از اتمام زمان حذف و اضافه توسط کارشناسان گروه حذف خواهد شد.

 * نکته 2

 دانشجویان عزیز توجه نمایند:
بعد از واریز شهریه کنترل نمایید که تمامی دروس ثبت نهایی شده باشند. در صورتی که درسی ثبت موقت شده باشد بعد از گذشت 72 ساعت از زمان اخذ درس، درس مورد نظر به صورت اتوماتیک توسط سیستم حذف خواهد شد.

 

jpg.jpg1.02485466003418 mb

ورود به سیستم آموزش