سیستم آموزش صفحه اصلی

**دانشجویان ورودی بهمن 92 جهت دریافت کارت دانشجویی خود از تاریخ 93/5/29 به حراست موسسه مراجعه نمایند.**

لطفا قبل از انتخاب واحد این صفحه را کاملا مطالعه فرمایید: [نسخه pdf]

 * نکته 1

 دانشجوی گرامی:
کلیه عواقب ناشی از عدم رعایت پیش نیازی دروس به عهده دانشجو می باشد و آموزش موسسه هیچ گونه مسئولیتی در قبال دروس انتخابی توسط دانشجویان را ندارد .در صورت عدم رعایت پیش نیازی کلیه واحد ها پس از اتمام زمان حذف و اضافه توسط کارشناسان گروه حذف خواهد شد.

 * نکته 2

 دانشجویان عزیز توجه نمایند:
بعد از واریز شهریه کنترل نمایید که تمامی دروس ثبت نهایی شده باشند. در صورتی که درسی ثبت موقت شده باشد بعد از گذشت 72 ساعت از زمان اخذ درس، درس مورد نظر به صورت اتوماتیک توسط سیستم حذف خواهد شد.

زمان حذف اضطراری از مورخ 93/9/15 الی 93/9/22 می باشد 

ورود به سیستم آموزش