قابل توجه دانشجویان جدیدالورود ( نیمسال اول 1401) لطفا جهت دریافت شماره دانشجویی و برنامه کلاسی به آموزش مراجعه نمایند

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد