حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

ارائه فصل اول کتاب - شناخت سازمانهای دولتی و تفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی

1400/7/23 ساعت 20:56:53

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل اول کتاب - شناخت سازمانهای دولتی و تفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی - قسمت دوم

1400/7/23 ساعت 20:58:51

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل توضیحات کامل فصل اول کتاب

1400/8/4 ساعت 23:34:31

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

توضیحات فصل دوم کتاب (مبناهای حسابداری دولتی )

1400/8/4 ساعت 23:35:26

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فصل دوم :اصول بنیادی حسابداری دولتی وانواع حساب های مستقل

1400/8/16 ساعت 00:16:43

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

مبناهای حسابداری دولتی - قسمت دوم

1400/8/16 ساعت 00:18:55

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل مبانی و مفاهیم حسابداری بخش عمومی - کتاب دکتر رستمخانی

1400/9/22 ساعت 23:54:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد