ترمودینامیک1

منابع و مراجع، سرفصل ها و نحوه ارزشیابی- این آموزش برای دروس با عناوین "ترمودینامیک"، "ترمودینامیک ۱"، "ترمودینامیک و انتقال حرارت" و "آزمایشگاه ترمودینامیک" مشترک می باشد.

1400/7/9 ساعت 17:28:32

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب ترمودینامیک سونتاگ و بورگناک (زبان انگلیسی)

1400/7/9 ساعت 18:19:00

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب ترمودینامیک سنجل (زبان انگلیسی)

1400/7/9 ساعت 18:19:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی جلسه اول- مقدمه ترمودینامیک

1400/7/9 ساعت 18:20:41

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه اول- مقدمه ترمودینامیک

1400/7/9 ساعت 18:24:00

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه دوم- سیستم ترمودینامیکی و حجم کنترل- دیدگاه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک، خاصیت و حالت، فرآیند و سیکل، آحاد

1400/7/18 ساعت 16:38:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه سوم- ادامه بحث آحاد، انرژی، حجم مخصوص و چگالی، فشار، دما، قانون صفرم ترمودینامیک، مقیاسات درجه حرارت

1400/7/30 ساعت 14:56:16

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل متنی فصل دوم: حجم های کنترل و آحاد

1400/7/30 ساعت 14:57:11

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه چهارم- ماده خالص، تعادل فازها در ماده خالص

1400/8/12 ساعت 18:59:15

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه پنجم- جداول ترمودینامیکی

1400/8/23 ساعت 15:30:11

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد