مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

منابع و مراجع، سرفصل ها و نحوه ارزشیابی

1400/7/22 ساعت 19:07:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب دینامیک سیالات محاسباتی هافمن (زبان انگلیسی)

1400/7/22 ساعت 19:10:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب دینامیک سیالات محاسباتی ورستیگ (زبان انگلیسی)

1400/7/22 ساعت 19:12:08

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب دینامیک سیالات محاسباتی پاتانکار (زبان انگلیسی)

1400/7/22 ساعت 19:14:23

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی جلسه اول- مقدمه

1400/7/22 ساعت 19:16:42

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه اول- مقدمه

1400/7/22 ساعت 19:19:34

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل متنی جلسه دوم- معادلات PDE

1400/7/30 ساعت 15:10:48

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه دوم- معادلات PDE

1400/7/30 ساعت 15:13:28

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل متنی جلسه سوم- فرم کانونی معادلات هذلولوی و سهموی

1400/8/12 ساعت 19:20:33

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه سوم- فرم کانونی معادلات هذلولوی و سهموی

1400/8/12 ساعت 19:22:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد