طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه

نرم افزار COMPUTER-AIDED THERMODYNAMIC TABLES 3

1400/8/23 ساعت 15:36:29

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جداول ترمودینامیکی

1400/8/23 ساعت 15:37:41

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

نرم افزار EES

1400/8/23 ساعت 15:39:56

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی فصل سیکل تبرید تراکمی چند مرحله ای

1400/8/23 ساعت 15:41:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه ششم- سامانه های تبرید تراکمی بخار چند مرحله ای با آرایش مختلف اواپراتورها، کمپرسورها، شیرهای فشار شکن مستقل و مرکب و ...

1400/9/7 ساعت 19:06:06

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل متنی جلسه ششم- سیکل تبرید تراکمی چند مرحله ای

1400/9/7 ساعت 19:07:39

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی جلسه هفتم- محاسبه بار سرمایشی سردخانه ها

1400/10/5 ساعت 01:36:36

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد