انتقال حرارت

منابع و مراجع، سرفصل ها و نحوه ارزشیابی- این آموزش برای دروس با عناوین "انتقال حرارت"، "انتقال حرارت ۱"، "آزمایشگاه انتقال حرارت" مشترک می باشد.

1400/7/9 ساعت 17:09:04

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب انتقال حرارت هولمن (زبان انگلیسی)

1400/7/9 ساعت 18:13:06

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا (زبان انگلیسی)

1400/7/9 ساعت 18:14:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب انتقال حرارت هولمن (زبان فارسی)

1400/7/9 ساعت 18:14:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه اول- مقدمه انتقال حرارت- انتقال حرارت هدایت

1400/7/9 ساعت 18:17:03

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه دوم- مقدمه- انتقال حرارت جابجایی و تشعشعی

1400/7/18 ساعت 16:34:14

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه سوم- هدایت یک بعدی دائمی، تشابه حرارتی و الکتریکی، سیستم های شعاعی استوانه ای، ضریب انتقال حرارت کل

1400/7/30 ساعت 14:50:53

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه چهارم: ضخامت بحرانی عایق، سیستم با چشمه گرمایی، سیستم های هدایت- جابجایی، پره (فین)

1400/8/12 ساعت 18:12:56

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه پنجم: ادامه مبحث پره (فین)، مقاومت گرمایی ترکیبات پره دیوار، مقاومت گرمایی تماس

1400/8/23 ساعت 15:24:22

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه ششم: انتقال حرارت هدایت دو بعدی، روش تحلیلی

1400/9/7 ساعت 18:35:56

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد