تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تشریح صورت های مالی اساسی قسمت 1

1400/4/3 ساعت 17:40:29

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تشریح صورت های مالی اساسی قسمت 2

1400/4/3 ساعت 17:44:25

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی قسمت 1

1400/4/18 ساعت 18:21:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

نمونه صورتهای مالی اساسی جدید بر اساس استاندارد شماره 1

1400/4/18 ساعت 18:22:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جزوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

1400/4/18 ساعت 18:23:37

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی قسمت 2

1400/5/9 ساعت 01:10:51

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد