سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

ارائه فصل اول کتاب (مروری کلی بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری) - فایل صوتی

1400/7/23 ساعت 21:27:04

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

ارائه فصل اول کتاب (مروری کلی بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری) - فایل صوتی

1400/7/23 ساعت 21:27:04

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

ارائه فصل اول کتاب (مروری کلی بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری) - فایل پی دی اف

1400/7/23 ساعت 21:29:24

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

ارائه فصل سوم - سازمان های با گردش عمده کالا

1400/8/15 ساعت 23:46:18

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

ارائه فصل چهارم - سازمان های بدون گردش عمده کالا

1400/9/2 ساعت 12:14:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

ارائه فصل ششم - تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و مفاهیم اداری مرتبط

1400/9/2 ساعت 12:17:02

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

ارائه فصل پنجم رویکرد های اقتضایی سیستم اطلاعاتی حسابداری

1400/9/27 ساعت 00:00:37

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

ارائه فصل سوم سازمان ها با گردش عمده کالا

1400/9/27 ساعت 00:02:02

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد