ترمودینامیک 2

منابع و مراجع، سرفصل ها و نحوه ارزشیابی

1400/7/9 ساعت 17:29:09

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب ترمودینامیک سونتاگ و بورگناک (زبان انگلیسی)

1400/7/9 ساعت 18:35:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب ترمودینامیک سنجل (زبان انگلیسی)

1400/7/9 ساعت 18:36:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی فصل سیکل های توان گازی

1400/7/9 ساعت 18:38:44

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدئویی جلسه اول- سیکل های توان گاز، سیکل استاندارد هوایی کارنو، سیکل استاندارد هوایی اتو، سیکل استاندارد هوایی دیزل

1400/7/9 ساعت 18:42:09

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه دوم- سیکل های استرلینگ و اریکسون، سیکل برایتون، سیکل باز توربین گاز، سیکل واقعی توربین گار، توربین گاز با بازیاب و گرمایش مجدد و سردکن میانی، سیکل رانش جت

1400/7/18 ساعت 16:42:41

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه سوم- حل تمرین از سیکل های توان گاز

1400/7/30 ساعت 14:59:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل متنی فصل دوم: سیستم های توان و تبرید با تغییر فاز

1400/8/12 ساعت 19:04:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدئویی جلسه چهارم: سیکل رنکین

1400/8/12 ساعت 19:09:55

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه پنجم- تأثیر فشار و دما بر سیکل رانکین، سیکل گرمایش مجدد، سیکل بازیاب، سیکل بازیاب با گرمکن باز آب تغذیه

1400/9/7 ساعت 18:52:01

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد