انتقال حرارت 2

منابع و مراجع، سرفصل ها و نحوه ارزشیابی

1400/7/22 ساعت 19:26:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب انتقال حرارت هولمن (زبان انگلیسی)

1400/7/22 ساعت 19:27:51

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا (زبان انگلیسی)

1400/7/22 ساعت 19:29:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب انتقال حرارت هولمن (زبان فارسی)

1400/7/22 ساعت 19:31:26

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی فصل اول

1400/7/22 ساعت 19:33:29

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه اول- مفهوم فیزیکی انتقال حرارت جابجایی طبیعی، معادلات دیفرانسیلی ممنتوم و انرژی لایه مرزی

1400/7/22 ساعت 19:37:42

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه دوم- معادلات انتگرالی ممنتوم و انرژی لایه مرزی، محاسبه عدد ناسلت، معرفی عدد گراشف، محاسبه انتقال حرارت جابجایی آزاد برای صفحه تخت عمودی به صورت تحلیلی

1400/8/16 ساعت 23:47:28

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد