اصول حسابداری 1

فصل اول تاريخچه ، تعاريف و مفاهيم اساسي حسابداری

1399/1/23 ساعت 15:07:00

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

بخش اول توضیحات فصل 1

1399/2/5 ساعت 17:55:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

بخش دوم توضیحات فصل اول

1399/2/5 ساعت 17:55:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل دوم تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی - قسمت 2

1399/2/11 ساعت 15:36:01

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل دوم تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی - قسمت 3

1399/2/11 ساعت 15:37:15

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل سوم - ثبت رویدادهای مالی - قسمت 1

1399/2/17 ساعت 15:33:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل سوم - ثبت رویدادهای مالی - قسمت 2

1399/2/17 ساعت 15:35:20

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

قصل چهارم بسط معادله حسابداری قسمت 1

1399/2/23 ساعت 20:21:16

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

قصل چهارم بسط معادله حسابداری قسمت 2

1399/2/23 ساعت 20:22:33

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل چهارم - اصلاح (تعدیل) حسابها قسمت اول

1399/3/15 ساعت 09:34:27

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد