اصول حسابداری 2

فصل اول سیستم هاي حسابداري و کنترل هاي داخلی

1399/1/23 ساعت 15:06:18

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

توضیحات فصل دوم قسمت 1

1399/2/8 ساعت 18:37:16

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

توضیحات فصل دوم قسمت 2

1399/2/8 ساعت 18:36:22

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

توضیحات فصل دوم قسمت 3

1399/2/8 ساعت 18:37:00

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل سوم حسابداری حقوق و دستمزد قسمت 1

1399/2/11 ساعت 16:47:53

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل سوم حسابداری حقوق و دستمزد قسمت 2

1399/2/11 ساعت 16:49:21

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل چهارم - اصول و مفاهیم حسابداری قسمت 1

1399/2/26 ساعت 12:09:54

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

فصل چهارم - اصول و مفاهیم حسابداری قسمت 2

1399/2/26 ساعت 12:11:57

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

فصل پنجم - حسابداری شرکتهای تضامنی قسمت 1

1399/3/15 ساعت 11:55:04

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

فصل پنجم - حسابداری شرکتهای تضامنی قسمت 1

1399/3/15 ساعت 11:55:08

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد