دروس ارائه شده استاد آقاجانلو-حبیب

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

رشته: حسابداری

تعداد محتوا: 33


مشاهده جزییات

اصول حسابداری 2

اصول حسابداری 2

رشته: حسابداری

تعداد محتوا: 13


مشاهده جزییات

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت

رشته: حسابداری

تعداد محتوا: 6


مشاهده جزییات

حسابداری صنعتی 1(بهایابی1)

حسابداری صنعتی 1(بهایابی1)

رشته: حسابداری

تعداد محتوا: 33


مشاهده جزییات

حسابداری صنعتی 2(بهایابی2)

حسابداری صنعتی 2(بهایابی2)

رشته: حسابداری

تعداد محتوا: 20


مشاهده جزییات

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

رشته: حسابداری

تعداد محتوا: 12


مشاهده جزییات

حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

رشته: حسابداری

تعداد محتوا: 6


مشاهده جزییات

حسابرسی پیشرفته

حسابرسی پیشرفته

رشته: حسابرسی

تعداد محتوا: 35


مشاهده جزییات

سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت

سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت

رشته: مدیریت مالی

تعداد محتوا: 8


مشاهده جزییات

حسابرسی پیشرفته

حسابرسی پیشرفته

رشته: حسابرسی

تعداد محتوا: 35


مشاهده جزییات
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد