دروس ارائه شده استاد حریری-امیرحسین

انتقال حرارت

انتقال حرارت

رشته: مهندسی مکانیک

تعداد محتوا: 15


مشاهده جزییات

ترمودینامیک1

ترمودینامیک1

رشته: مهندسی مکانیک

تعداد محتوا: 27


مشاهده جزییات

ترمودینامیک 2

ترمودینامیک 2

رشته: مهندسی مکانیک

تعداد محتوا: 20


مشاهده جزییات

طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه

طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه

رشته: مهندسی مکانیک

تعداد محتوا: 17


مشاهده جزییات

مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

رشته: مهندسی مکانیک

تعداد محتوا: 16


مشاهده جزییات

انتقال حرارت 2

انتقال حرارت 2

رشته: مهندسی مکانیک

تعداد محتوا: 7


مشاهده جزییات

آز انتقال حرارت

آز انتقال حرارت

رشته: مهندسی مکانیک

تعداد محتوا: 0


مشاهده جزییات

آز ترمودینامیک

آز ترمودینامیک

رشته: مهندسی مکانیک

تعداد محتوا: 0


مشاهده جزییات

مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

رشته: مهندسی مکانیک

تعداد محتوا: 16


مشاهده جزییات

انتقال حرارت

انتقال حرارت

رشته: تاسیسات-تهویه مطبوع

تعداد محتوا: 15


مشاهده جزییات
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد