مددی ماسوله - ندا

فصل اول:ساختمان نیمه هادیها

1399/12/2 ساعت 23:50:32

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل اول:ویژگیهای اصلی متلب

1399/12/3 ساعت 19:27:48

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

آشنایی با مقاومتها(جلسه اول)

1399/12/3 ساعت 23:25:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

Electricity in motion

1399/12/5 ساعت 22:00:59

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

دیود

1399/12/6 ساعت 19:56:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی

1399/12/6 ساعت 20:00:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

آشنایی با اصول کار میکروکامپیوترها

1399/12/6 ساعت 20:05:03

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

compiler codevision

1399/12/6 ساعت 23:38:04

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فصل دوم:آرایه ها

1399/12/10 ساعت 18:26:30

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

دیود

1399/12/11 ساعت 22:05:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد