هاشمی-سیدعلی

مبحث نخست درس آشنایی با فلسفه اسلامی: مقدمه

1399/1/29 ساعت 10:57:07

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

سخنی با دانشجویان محترم و معزز متون اسلامی

1399/1/29 ساعت 11:21:38

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

مبحث دوم: حکمت مشّاء و آشنایی با برخی از اهّم مبانی و مفاهیم آن مکتب فلسفی

1399/2/2 ساعت 07:08:05

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

مبحث سوم درس آشنایی با فلسفه اسلامی: مدینه ی فاضله ی فارابی

1399/2/6 ساعت 08:27:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

مبحث چهارم درس آشنایی با فلسفه اسلامی: مروری بر برخی از اندیشه های ابن سینا

1399/2/18 ساعت 00:45:18

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

مبحث پنجم: حکمت اشراق

1399/2/23 ساعت 16:58:34

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

مبحث ششم: حکمت متعالیه

1399/2/27 ساعت 23:02:38

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

بخش نخست فایل صوتی فلسفه اسلامی

1399/3/2 ساعت 12:18:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

بخش دوم فایل صوتی درس فلسفه اسلامی

1399/3/2 ساعت 13:39:49

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

بخش سوم فایل صوتی درس فلسفه اسلامی

1399/3/2 ساعت 15:11:37

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد