رضائی -سیده الهام

جلسه اول: معرفی منابع

1399/11/23 ساعت 09:36:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

جلسه اول: آسیب شناسی شهر دوست دار کودک

1399/11/24 ساعت 12:55:44

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

جلسه اول: سازه چادری

1399/11/27 ساعت 13:13:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

جلسه اول: معرفی درس و اصول ارجاع نویسی و منابع

1399/11/27 ساعت 13:20:16

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

جلسه دوم: اصول ارجاع نویسی و کتابشناسی درس حکمت

1399/11/28 ساعت 18:26:04

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

جلسه دوم: راهنمای ارائه شهر دوست دار کودک (ارائه خانم شاهمرادی و آقای بازرگان)

1399/12/12 ساعت 18:31:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه دوم: ادامه سازه چادری

1399/12/12 ساعت 18:38:04

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

ارائه های گام اول 1

1400/1/25 ساعت 13:23:55

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

ارائه های گام اول 2

1400/1/25 ساعت 13:29:02

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

گام دوم انتخاب رویکرد مطالعاتی و تدقیق موضوع شهر دوستدار کودک

1400/1/25 ساعت 13:32:20

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد