رجائی -امین

جزوه تئوری کارگاه برق تاسیسات

1399/3/5 ساعت 16:48:29

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کارگاه برق تاسیسات (پارت 2)

1399/3/6 ساعت 12:49:59

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کارگاه برق تاسیسات (پارت 3)

1399/3/6 ساعت 12:51:05

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه اول : مبانی مهندسی برق 1

1399/7/13 ساعت 15:29:48

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه دوم : مبانی مهندسی برق 1

1399/7/19 ساعت 21:36:29

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه سوم : مبانی مهندسی برق 1

1399/7/26 ساعت 20:33:29

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه چهارم : مبانی مهندسی برق 1

1399/8/4 ساعت 12:45:21

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه پنجم : مبانی مهندسی برق 1

1399/8/13 ساعت 18:05:01

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه اول : برق تاسیسات (مهندسی مکانیک)

1399/8/30 ساعت 16:54:10

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جلسه ششم : مبانی مهندسی برق 1

1399/8/30 ساعت 17:02:16

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد