دبستانی-فرهاد

زمین شنااسی مهندسی- ویژه دانشجویان رشته عمران

1399/1/21 ساعت 19:56:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور

1399/1/21 ساعت 20:10:51

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

سیمان

1399/1/30 ساعت 19:00:16

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

بتن

1399/1/24 ساعت 20:47:23

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

اجرای بتنی

1399/1/30 ساعت 18:28:05

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

سیمان

1399/1/30 ساعت 19:11:51

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

1399/1/30 ساعت 19:15:38

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

فایل صوتی- مخصوص 2 جلسه

1399/1/31 ساعت 13:19:56

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

فایل صوتی- مخصوص 2 جلسه

1399/1/31 ساعت 13:21:30

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

فایل صوتی- جلسه1

1399/2/2 ساعت 17:47:11

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (صوتی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد