رجایی-علی

آشنایی با علم رباتیک - مقدمه

1400/1/23 ساعت 23:52:51

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فصل اول: مبانی رباتیک و رشته های رقابتی در رباتیک

1400/1/23 ساعت 23:55:32

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فصل دوم: مکانیک ربات

1400/1/23 ساعت 23:56:25

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فصل سوم: الکترونیک در ربات

1400/1/23 ساعت 23:57:09

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فصل چهارم: برنامه نویسی ربات

1400/1/23 ساعت 23:57:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فصل اول: مدار های دیجیتال

1400/7/26 ساعت 10:08:17

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فصل اول: مدار های دیجیتال

1400/7/26 ساعت 10:05:37

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فصل دوم: قطعات دیجیتال

1400/1/24 ساعت 00:20:32

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فصل دوم: قطعات دیجیتال

1400/1/24 ساعت 00:20:37

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فصل سوم: نمایش داده ها

1400/1/24 ساعت 00:21:23

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد