محمدی-فرشته

جلسه اول(تعاریف اولیه)

1399/1/27 ساعت 19:29:52

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فصل اول(مقدمه)

1399/1/20 ساعت 19:37:57

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فصل دوم(عاملهای هوشمند)

1399/1/20 ساعت 19:44:23

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فصل سوم(عامل حل مسئله)

1399/1/20 ساعت 19:49:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فصل چهارم(جستجوهای اکتشافی)

1399/1/20 ساعت 19:52:18

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

مقدمه ای بر الگوریتم ها

1399/1/20 ساعت 21:23:33

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

شناسایی الگوریتم ها و تکنیک های تحلیل الگوریتم

1399/1/21 ساعت 15:01:41

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

تقسیم و غلبه

1399/1/21 ساعت 15:07:39

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

مقدمه ای بر هوش مصنوعی(جلسه اول)

1399/2/8 ساعت 14:12:01

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

معرفی منابع درسی

1399/2/8 ساعت 13:02:01

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد