حیدری-علیرضا

پیشرفته یک

1399/2/1 ساعت 16:15:29

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

میانه یک

1399/2/1 ساعت 16:20:52

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

فصل اول شرکتهای تضامنی

1399/2/3 ساعت 14:28:48

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

فصل اول میانه یک

1399/2/3 ساعت 14:51:03

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه اول

1399/2/4 ساعت 18:36:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

فصل دوم

1399/2/5 ساعت 10:13:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

ادامه فصل دوم

1399/2/5 ساعت 11:13:31

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

ادامه فصل دوم بخش اشتباهات حسابداری

1399/2/5 ساعت 11:32:28

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

فصل اول قسمت یک

1399/2/5 ساعت 12:53:11

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه ویدئو)

ادامه فصل اول

1399/2/5 ساعت 14:09:25

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد