آقاجانلو-حبیب

فصل اول تاريخچه ، تعاريف و مفاهيم اساسي حسابداری

1399/1/23 ساعت 15:07:00

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

فصل اول سیستم هاي حسابداري و کنترل هاي داخلی

1399/1/23 ساعت 15:06:18

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

بخش اول توضیحات فصل 1

1399/2/5 ساعت 17:55:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

بخش دوم توضیحات فصل اول

1399/2/5 ساعت 17:55:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

توضیحات فصل دوم قسمت 1

1399/2/8 ساعت 18:37:16

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

توضیحات فصل دوم قسمت 2

1399/2/8 ساعت 18:36:22

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

توضیحات فصل دوم قسمت 3

1399/2/8 ساعت 18:37:00

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل دوم تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی - قسمت 2

1399/2/11 ساعت 15:36:01

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل دوم تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی - قسمت 3

1399/2/11 ساعت 15:37:15

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل سوم حسابداری حقوق و دستمزد قسمت 1

1399/2/11 ساعت 16:47:53

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد