آقاجانلو-حبیب

فصل سوم حسابداری حقوق و دستمزد قسمت 2

1399/2/11 ساعت 16:49:21

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل سوم - ثبت رویدادهای مالی - قسمت 1

1399/2/17 ساعت 15:33:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل سوم - ثبت رویدادهای مالی - قسمت 2

1399/2/17 ساعت 15:35:20

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

قصل چهارم بسط معادله حسابداری قسمت 1

1399/2/23 ساعت 20:21:16

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

قصل چهارم بسط معادله حسابداری قسمت 2

1399/2/23 ساعت 20:22:33

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل چهارم - اصول و مفاهیم حسابداری قسمت 1

1399/2/26 ساعت 12:09:54

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

فصل چهارم - اصول و مفاهیم حسابداری قسمت 2

1399/2/26 ساعت 12:11:57

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

فصل چهارم - اصلاح (تعدیل) حسابها قسمت اول

1399/3/15 ساعت 09:34:27

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل چهارم - اصلاح (تعدیل) حسابها قسمت دوم

1399/3/15 ساعت 09:35:08

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل پنجم - حسابداری شرکتهای تضامنی قسمت 1

1399/3/15 ساعت 11:55:04

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد