آقاجانلو-حبیب

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 7 کنترلهای نرم افزارهای عمومی

1399/10/12 ساعت 19:34:10

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 8 کنترلهای دسترسی به کامپیوتر و فایلها و برنامه های کامپیوتری

1399/10/12 ساعت 19:36:51

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 9 سیستمهای کاربردی

1399/10/12 ساعت 19:38:53

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 10 کنترلهای کاربردی

1399/10/12 ساعت 19:40:56

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - فصل 11 زنجیره عطف و سیستمهای کاربردی

1399/10/12 ساعت 19:43:11

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

حسابرسی سیستم های کامپیوتری - جزوه خلاصه شده کتاب نشریه 83 سازمان حسابرسی نویسنده ناصر آریا

1399/10/12 ساعت 19:45:08

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل اسکن مسائل فصل یک

1400/1/18 ساعت 12:54:21

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

درس حسابرسی سیستم های کامپیوتری - خلاصه کتاب حسابرسي سيستم هاي كامپيوتري انتشارات سازمان حسابرسي (نشريه ٨٣)

1400/1/27 ساعت 10:54:04

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

ارائه فصل اول کتاب حسابرسی سیستم های کامپیوتری (نشریه 83 )- کلیات

1400/2/14 ساعت 14:26:04

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل اول کتاب حسابرسی سیستم های کامپیوتری (نشریه 83 )- برنامه ریزی و کاربد روشهای حسابرسی

1400/2/14 ساعت 14:26:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد