آقاجانلو-حبیب

ارائه فصل اول کتاب حسابرسی سیستم های کامپیوتری (نشریه 83 )- برنامه ریزی و کاربرد روشهای حسابرسی

1400/2/14 ساعت 14:30:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل سوم درس حسابرسی فناوری اطلاعات - مراحل مطالعه و ارزیابی کنترل های حسابداری

1400/2/27 ساعت 00:51:17

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تشریح صورت های مالی اساسی قسمت 1

1400/4/3 ساعت 17:40:29

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تشریح صورت های مالی اساسی قسمت 2

1400/4/3 ساعت 17:44:25

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی قسمت 1

1400/4/18 ساعت 18:21:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

نمونه صورتهای مالی اساسی جدید بر اساس استاندارد شماره 1

1400/4/18 ساعت 18:22:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جزوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

1400/4/18 ساعت 18:23:37

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی قسمت 2

1400/5/9 ساعت 01:10:51

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل اول کتاب (کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی ) - قسمت اول

1400/7/23 ساعت 20:25:38

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل اول کتاب (کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی ) - قسمت دوم

1400/7/23 ساعت 20:27:10

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد