آقاجانلو-حبیب

ارائه فصل اول کتاب (کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی ) - قسمت سوم

1400/7/23 ساعت 20:29:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ااسکن پی دی اف فصل اول کتاب (کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی ) - قسمت اول

1400/7/23 ساعت 20:31:09

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

ارائه فصل اول کتاب ( هزینه یابی استاندارد - تجزیه و تحلیل انحرافات) - قسمت اول

1400/7/23 ساعت 20:48:19

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل اول کتاب ( هزینه یابی استاندارد - تجزیه و تحلیل انحرافات) - قسمت دوم

1400/7/23 ساعت 20:50:48

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

اسکن پی دی اف فصل اول کتاب ( هزینه یابی استاندارد - تجزیه و تحلیل انحرافات) - قسمت اول

1400/7/23 ساعت 20:52:20

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

ارائه فصل اول کتاب - شناخت سازمانهای دولتی و تفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی

1400/7/23 ساعت 20:56:53

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل اول کتاب - شناخت سازمانهای دولتی و تفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی - قسمت دوم

1400/7/23 ساعت 20:58:51

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیرت - دکتر علی رضائیان

1400/7/23 ساعت 21:21:01

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

ارائه فصل اول کتاب (کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی ) - قسمت چهارم

1400/8/4 ساعت 23:16:26

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل اول کتاب (کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی ) - قسمت چهارم

1400/8/4 ساعت 23:16:27

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد