آقاجانلو-حبیب

توضیحات و حل برخی از مسائل فصل اول کتاب (کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی )

1400/8/4 ساعت 23:18:10

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل اول کتاب ( هزینه یابی استاندارد - تجزیه و تحلیل انحرافات) - قسمت سوم

1400/8/4 ساعت 23:28:02

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل اول کتاب ( هزینه یابی استاندارد - تجزیه و تحلیل انحرافات) - قسمت چهارم

1400/8/4 ساعت 23:29:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل توضیحات کامل فصل اول کتاب

1400/8/4 ساعت 23:34:31

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

توضیحات فصل دوم کتاب (مبناهای حسابداری دولتی )

1400/8/4 ساعت 23:35:26

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل اول - نگاهی کلی بر سیستم های اطلاعاتی

1400/8/15 ساعت 23:48:19

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

ارائه فصل اول - سیستم های اطلاعات مدیریت

1400/8/15 ساعت 23:49:31

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

ارائه فصل دوم - صورت سود و زیان موسسات تولیدی و گردش حساب و ثبت حسابهای صنعتی - قسمت اول

1400/8/15 ساعت 23:59:49

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل دوم - صورت سود و زیان موسسات تولیدی و گردش حساب و ثبت حسابهای صنعتی - قسمت دوم

1400/8/16 ساعت 00:01:39

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

اسکن فصل دوم کتاب - صورت سود و زیان موسسات تولیدی

1400/8/16 ساعت 00:02:31

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد