آقاجانلو-حبیب

ارائه فصل اول کتاب (مروری کلی بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری) - فایل پی دی اف

1400/7/23 ساعت 21:29:24

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

ارائه فصل اول کتاب (کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی ) - قسمت چهارم

1400/8/4 ساعت 23:16:26

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل اول کتاب (کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی ) - قسمت چهارم

1400/8/4 ساعت 23:16:27

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

توضیحات و حل برخی از مسائل فصل اول کتاب (کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی )

1400/8/4 ساعت 23:18:10

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل اول کتاب ( هزینه یابی استاندارد - تجزیه و تحلیل انحرافات) - قسمت سوم

1400/8/4 ساعت 23:28:02

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل اول کتاب ( هزینه یابی استاندارد - تجزیه و تحلیل انحرافات) - قسمت چهارم

1400/8/4 ساعت 23:29:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل توضیحات کامل فصل اول کتاب

1400/8/4 ساعت 23:34:31

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

توضیحات فصل دوم کتاب (مبناهای حسابداری دولتی )

1400/8/4 ساعت 23:35:26

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل سوم - سازمان های با گردش عمده کالا

1400/8/15 ساعت 23:46:18

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

ارائه فصل اول - نگاهی کلی بر سیستم های اطلاعاتی

1400/8/15 ساعت 23:48:19

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد