آقاجانلو-حبیب

اسکن فصل دوم کتاب - هزینه یابی استاندارد - حسابداری هزینه های استاندارد

1400/8/16 ساعت 00:08:26

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

ارائه فصل دوم - هزینه یابی استاندارد - قسمت اول

1400/8/16 ساعت 00:10:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل دوم - هزینه یابی استاندارد - قسمت دوم

1400/8/16 ساعت 00:12:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل دوم - هزینه یابی استاندارد - قسمت دوم

1400/8/16 ساعت 00:13:33

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فصل دوم :اصول بنیادی حسابداری دولتی وانواع حساب های مستقل

1400/8/16 ساعت 00:16:43

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

مبناهای حسابداری دولتی - قسمت دوم

1400/8/16 ساعت 00:18:55

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل اول سیستم های اطلاعاتی مدیریت

1400/8/18 ساعت 23:10:07

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فصل دوم: سلول گرایی، زیر بنای تحولات در صنعت رایانه

1400/9/2 ساعت 12:20:43

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

ارائه فصل دوم - صورت سود و زیان موسسات تولیدی و گردش حساب و ثبت حسابهای صنعتی - قسمت سوم

1400/9/2 ساعت 13:03:13

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل دوم - صورت سود و زیان موسسات تولیدی و گردش حساب و ثبت حسابهای صنعتی - قسمت چهارم

1400/9/2 ساعت 13:05:26

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد