آقاجانلو-حبیب

ارائه فصل اول - سیستم های اطلاعات مدیریت

1400/8/15 ساعت 23:49:31

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

ارائه فصل دوم - صورت سود و زیان موسسات تولیدی و گردش حساب و ثبت حسابهای صنعتی - قسمت اول

1400/8/15 ساعت 23:59:49

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل دوم - صورت سود و زیان موسسات تولیدی و گردش حساب و ثبت حسابهای صنعتی - قسمت دوم

1400/8/16 ساعت 00:01:39

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

اسکن فصل دوم کتاب - صورت سود و زیان موسسات تولیدی

1400/8/16 ساعت 00:02:31

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

اسکن فصل دوم کتاب - هزینه یابی استاندارد - حسابداری هزینه های استاندارد

1400/8/16 ساعت 00:08:26

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

ارائه فصل دوم - هزینه یابی استاندارد - قسمت اول

1400/8/16 ساعت 00:10:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل دوم - هزینه یابی استاندارد - قسمت دوم

1400/8/16 ساعت 00:12:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل دوم - هزینه یابی استاندارد - قسمت دوم

1400/8/16 ساعت 00:13:33

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فصل دوم :اصول بنیادی حسابداری دولتی وانواع حساب های مستقل

1400/8/16 ساعت 00:16:43

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

مبناهای حسابداری دولتی - قسمت دوم

1400/8/16 ساعت 00:18:55

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد