آقاجانلو-حبیب

ارائه فصل اول سیستم های اطلاعاتی مدیریت

1400/8/18 ساعت 23:10:07

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل کتاب حسابداری مدیریت دکتر نوبخت

1400/8/18 ساعت 23:11:39

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

ارائه فصل دوم -انتخاب و اجرای استراتژی با استفاده از زنجیره ارزش

1400/9/2 ساعت 12:06:19

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

ارائه فصل چهارم - سازمان های بدون گردش عمده کالا

1400/9/2 ساعت 12:14:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

ارائه فصل ششم - تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و مفاهیم اداری مرتبط

1400/9/2 ساعت 12:17:02

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

فصل دوم: سلول گرایی، زیر بنای تحولات در صنعت رایانه

1400/9/2 ساعت 12:20:43

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

ارائه فصل دوم - صورت سود و زیان موسسات تولیدی و گردش حساب و ثبت حسابهای صنعتی - قسمت سوم

1400/9/2 ساعت 13:03:13

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

ارائه فصل دوم - صورت سود و زیان موسسات تولیدی و گردش حساب و ثبت حسابهای صنعتی - قسمت چهارم

1400/9/2 ساعت 13:05:26

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

مسائل فصل دوم - صورت سود و زیان موسسات تولیدی و گردش حساب و ثبت حسابهای صنعتی

1400/9/2 ساعت 13:06:17

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

مسائل فصل دوم - هزینه یابی استاندارد - قسمت دوم

1400/9/2 ساعت 13:11:18

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد