حریری-امیرحسین

منابع و مراجع، سرفصل ها و نحوه ارزشیابی- این آموزش برای دروس با عناوین "انتقال حرارت"، "انتقال حرارت ۱"، "آزمایشگاه انتقال حرارت" مشترک می باشد.

1400/7/9 ساعت 17:09:04

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

منابع و مراجع، سرفصل ها و نحوه ارزشیابی- این آموزش برای دروس با عناوین "ترمودینامیک"، "ترمودینامیک ۱"، "ترمودینامیک و انتقال حرارت" و "آزمایشگاه ترمودینامیک" مشترک می باشد.

1400/7/9 ساعت 17:28:32

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

منابع و مراجع، سرفصل ها و نحوه ارزشیابی

1400/7/9 ساعت 17:29:09

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

منابع و مراجع، سرفصل ها و نحوه ارزشیابی

1400/7/9 ساعت 17:29:49

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب انتقال حرارت هولمن (زبان انگلیسی)

1400/7/9 ساعت 18:13:06

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا (زبان انگلیسی)

1400/7/9 ساعت 18:14:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب انتقال حرارت هولمن (زبان فارسی)

1400/7/9 ساعت 18:14:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه اول- مقدمه انتقال حرارت- انتقال حرارت هدایت

1400/7/9 ساعت 18:17:03

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

کتاب ترمودینامیک سونتاگ و بورگناک (زبان انگلیسی)

1400/7/9 ساعت 18:19:00

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب ترمودینامیک سنجل (زبان انگلیسی)

1400/7/9 ساعت 18:19:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد