حریری-امیرحسین

فایل متنی جلسه اول- مقدمه ترمودینامیک

1400/7/9 ساعت 18:20:41

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه اول- مقدمه ترمودینامیک

1400/7/9 ساعت 18:24:00

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

کتاب ترمودینامیک سونتاگ و بورگناک (زبان انگلیسی)

1400/7/9 ساعت 18:35:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب ترمودینامیک سنجل (زبان انگلیسی)

1400/7/9 ساعت 18:36:50

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی فصل سیکل های توان گازی

1400/7/9 ساعت 18:38:44

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدئویی جلسه اول- سیکل های توان گاز، سیکل استاندارد هوایی کارنو، سیکل استاندارد هوایی اتو، سیکل استاندارد هوایی دیزل

1400/7/9 ساعت 18:42:09

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل متنی جلسه اول- مقدمه

1400/7/9 ساعت 18:44:57

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه اول- مقدمه- سیستم تبرید هوایی

1400/7/9 ساعت 18:49:52

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه دوم- مقدمه- انتقال حرارت جابجایی و تشعشعی

1400/7/18 ساعت 16:34:14

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه دوم- سیستم ترمودینامیکی و حجم کنترل- دیدگاه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک، خاصیت و حالت، فرآیند و سیکل، آحاد

1400/7/18 ساعت 16:38:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد