حریری-امیرحسین

فایل ویدیویی جلسه دوم- سیکل های استرلینگ و اریکسون، سیکل برایتون، سیکل باز توربین گاز، سیکل واقعی توربین گار، توربین گاز با بازیاب و گرمایش مجدد و سردکن میانی، سیکل رانش جت

1400/7/18 ساعت 16:42:41

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه دوم- سامانه تبرید هوایی (ادامه)، مقدمه ای بر کرایوژنیک، سامانه لیند همپسون

1400/7/18 ساعت 16:49:00

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

منابع و مراجع، سرفصل ها و نحوه ارزشیابی

1400/7/22 ساعت 19:07:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب دینامیک سیالات محاسباتی هافمن (زبان انگلیسی)

1400/7/22 ساعت 19:10:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب دینامیک سیالات محاسباتی ورستیگ (زبان انگلیسی)

1400/7/22 ساعت 19:12:08

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب دینامیک سیالات محاسباتی پاتانکار (زبان انگلیسی)

1400/7/22 ساعت 19:14:23

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی جلسه اول- مقدمه

1400/7/22 ساعت 19:16:42

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه اول- مقدمه

1400/7/22 ساعت 19:19:34

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

منابع و مراجع، سرفصل ها و نحوه ارزشیابی

1400/7/22 ساعت 19:26:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب انتقال حرارت هولمن (زبان انگلیسی)

1400/7/22 ساعت 19:27:51

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد