حریری-امیرحسین

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا (زبان انگلیسی)

1400/7/22 ساعت 19:29:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

کتاب انتقال حرارت هولمن (زبان فارسی)

1400/7/22 ساعت 19:31:26

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی فصل اول

1400/7/22 ساعت 19:33:29

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه اول- مفهوم فیزیکی انتقال حرارت جابجایی طبیعی، معادلات دیفرانسیلی ممنتوم و انرژی لایه مرزی

1400/7/22 ساعت 19:37:42

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه سوم- هدایت یک بعدی دائمی، تشابه حرارتی و الکتریکی، سیستم های شعاعی استوانه ای، ضریب انتقال حرارت کل

1400/7/30 ساعت 14:50:53

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه سوم- ادامه بحث آحاد، انرژی، حجم مخصوص و چگالی، فشار، دما، قانون صفرم ترمودینامیک، مقیاسات درجه حرارت

1400/7/30 ساعت 14:56:16

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل متنی فصل دوم: حجم های کنترل و آحاد

1400/7/30 ساعت 14:57:11

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدئویی جلسه سوم- حل تمرین از سیکل های توان گاز

1400/7/30 ساعت 14:59:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل متنی جلسه دوم- ادامه سیستم تبرید هوایی- کرایوژنیک

1400/7/30 ساعت 15:04:11

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی جلسه سوم: سیستم تبرید تراکمی بخار

1400/7/30 ساعت 15:05:48

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد