حریری-امیرحسین

فایل ویدیویی جلسه سوم: سیستم تبرید تراکمی بخار

1400/7/30 ساعت 15:09:07

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل متنی جلسه دوم- معادلات PDE

1400/7/30 ساعت 15:10:48

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه دوم- معادلات PDE

1400/7/30 ساعت 15:13:28

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه چهارم: ضخامت بحرانی عایق، سیستم با چشمه گرمایی، سیستم های هدایت- جابجایی، پره (فین)

1400/8/12 ساعت 18:12:56

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه چهارم- ماده خالص، تعادل فازها در ماده خالص

1400/8/12 ساعت 18:59:15

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل متنی فصل دوم: سیستم های توان و تبرید با تغییر فاز

1400/8/12 ساعت 19:04:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدئویی جلسه چهارم: سیکل رنکین

1400/8/12 ساعت 19:09:55

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل متنی جلسه چهارم- آثار تغییرات در عملکرد سامانه تبرید تراکمی بخار، چرخه واقعی تبرید تراکمی بخار

1400/8/12 ساعت 19:13:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه چهارم- آثار تغییرات در عملکرد سامانه تبرید تراکمی بخار، چرخه واقعی تبرید تراکمی بخار

1400/8/12 ساعت 19:17:39

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل متنی جلسه سوم- فرم کانونی معادلات هذلولوی و سهموی

1400/8/12 ساعت 19:20:33

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد