حریری-امیرحسین

فایل ویدیویی جلسه سوم- فرم کانونی معادلات هذلولوی و سهموی

1400/8/12 ساعت 19:22:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه دوم- معادلات انتگرالی ممنتوم و انرژی لایه مرزی، محاسبه عدد ناسلت، معرفی عدد گراشف، محاسبه انتقال حرارت جابجایی آزاد برای صفحه تخت عمودی به صورت تحلیلی

1400/8/16 ساعت 23:47:28

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدئویی جلسه پنجم: ادامه مبحث پره (فین)، مقاومت گرمایی ترکیبات پره دیوار، مقاومت گرمایی تماس

1400/8/23 ساعت 15:24:22

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

فایل ویدیویی جلسه پنجم- جداول ترمودینامیکی

1400/8/23 ساعت 15:30:11

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جداول خواص ترمودینامیکی

1400/8/23 ساعت 15:31:15

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل ویدیویی جلسه پنجم- سیکل تبرید تراکمی بخار چند مرحله ای با رویکرد کاهش توان مصرفی ورودی کمپرسور، محفظه تبخیر و خنک کن میانی

1400/8/23 ساعت 15:35:30

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

نرم افزار COMPUTER-AIDED THERMODYNAMIC TABLES 3

1400/8/23 ساعت 15:36:29

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

جداول ترمودینامیکی

1400/8/23 ساعت 15:37:41

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

نرم افزار EES

1400/8/23 ساعت 15:39:56

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

فایل متنی فصل سیکل تبرید تراکمی چند مرحله ای

1400/8/23 ساعت 15:41:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد