ملائی-سعیده

جلسه اول مصالح قسمت1

1399/7/19 ساعت 14:20:05

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

جلسه اول مصالح قسمت2

1399/7/19 ساعت 15:03:22

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

جلسه اول هندسه ترسیمی قسمت1

1399/7/25 ساعت 23:42:22

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه اول هندسه ترسیمی قسمت2

1399/7/25 ساعت 23:54:52

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه اول هندسه ترسیمی فیلم تسطیح صفحات

1399/7/26 ساعت 00:03:59

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه دوم هندسه ترسیمی قسمت1

1399/8/19 ساعت 15:07:11

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

جلسه دوم هندسه ترسیمی قسمت2

1399/8/19 ساعت 15:29:57

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

جلسه دوم هندسه ترسیمی قسمت3

1399/8/19 ساعت 15:33:47

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف به همراه صوت)

جلسه اول درس بیان معماری1

1399/8/25 ساعت 21:42:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (ویدیویی)

جلسه اول انواع خط

1399/8/25 ساعت 21:56:55

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد