آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب ریاحی- نسرین

ریاحی- نسرین

استاد

مدرس روانشناسی

مربی


تعداد محتوا: 21


صفحه وب

صفحه وب بیات-سعیده

بیات-سعیده

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 21


صفحه وب

صفحه وب حسین زاده -پیمان

حسین زاده -پیمان

استاد

مدرس علمی کاربردی حقوق قضایی-علوم ثبتی

مربی


تعداد محتوا: 21


صفحه وب

صفحه وب حریری-دکترمهدی

حریری-دکترمهدی

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 21


صفحه وب

صفحه وب خنجری-ناصر

خنجری-ناصر

استاد

مدرس کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 20


صفحه وب

صفحه وب زارعی-مبینا

زارعی-مبینا

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 20


صفحه وب

صفحه وب قادری نیا-پریوش

قادری نیا-پریوش

استاد

مدرس تربیت بدنی

مربی


تعداد محتوا: 20


صفحه وب

صفحه وب نادری-مهسا

نادری-مهسا

استاد

مدرس الكتروتكنیك

مربی


تعداد محتوا: 20


صفحه وب

صفحه وب رهنما-شهرزاد

رهنما-شهرزاد

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 20


صفحه وب

صفحه وب صفری-بهاره

صفری-بهاره

استاد

مدرس معماری مهندسی معماری

مربی


تعداد محتوا: 20


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد