آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب مرادی- علی

مرادی- علی

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 111


صفحه وب

صفحه وب فتحی-محمود

فتحی-محمود

استاد

مدرس حقوق

مربی


تعداد محتوا: 110


صفحه وب

صفحه وب فرتاش- امیرحسین

فرتاش- امیرحسین

استاد

مدرس مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 105


صفحه وب

صفحه وب حریری-امیرحسین

حریری-امیرحسین

استاد

مدرس مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 102


صفحه وب

صفحه وب آقاجانلو-حبیب

آقاجانلو-حبیب

استاد

مدرس حسابداری

مربی


تعداد محتوا: 101


صفحه وب

صفحه وب عطابخش-میلاد

عطابخش-میلاد

استاد

مدرس صنایع شیمیایی

مربی


تعداد محتوا: 99


صفحه وب

صفحه وب ریاحی-مهدی

ریاحی-مهدی

استاد

مدرس طراحی لباس گرافیک هنرهای تجسمی کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری تكنولوژی و طراحی دوخت

مربی


تعداد محتوا: 99


صفحه وب

صفحه وب قرجه لو-امیر

قرجه لو-امیر

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر مدیریت بازرگانی حسابداری مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 91


صفحه وب

صفحه وب مصلی-مهسا

مصلی-مهسا

استاد

مدرس حسابداری و بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 90


صفحه وب

صفحه وب حیدری-علیرضا

حیدری-علیرضا

استاد

مدرس حسابداری

مربی


تعداد محتوا: 84


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد