آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب فتحی-محمود

فتحی-محمود

استاد

مدرس حقوق

مربی


تعداد محتوا: 93


صفحه وب

صفحه وب رخش-سولماز

رخش-سولماز

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 92


صفحه وب

صفحه وب مصلی-مهسا

مصلی-مهسا

استاد

مدرس حسابداری و بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 86


صفحه وب

صفحه وب حیدری-علیرضا

حیدری-علیرضا

استاد

مدرس حسابداری

مربی


تعداد محتوا: 84


صفحه وب

صفحه وب ریاحی-مهدی

ریاحی-مهدی

استاد

مدرس طراحی لباس گرافیک هنرهای تجسمی کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری تكنولوژی و طراحی دوخت

مربی


تعداد محتوا: 82


صفحه وب

صفحه وب اسداله نیا-سعید

اسداله نیا-سعید

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی مهندسی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 81


صفحه وب

صفحه وب سلیمی-احسان

سلیمی-احسان

استاد

مدرس الکترونیک مهندسی برق-الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 77


صفحه وب

صفحه وب باقری-میترا

باقری-میترا

استاد

مدرس حسابداری حسابداری و بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 76


صفحه وب

صفحه وب شریفی- امیرحسین

شریفی- امیرحسین

استاد

مدرس روانشناسی

مربی


تعداد محتوا: 76


صفحه وب

صفحه وب قرجه لو-امیر

قرجه لو-امیر

استاد

مدرس مهندسی کامپیوتر مدیریت بازرگانی حسابداری مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 76


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد