آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب آقاجانلو-حبیب

آقاجانلو-حبیب

استاد

مدرس حسابداری

مربی


تعداد محتوا: 61


صفحه وب

صفحه وب جباری-مهدی

جباری-مهدی

استاد

مدرس برق قدرت روانشناسی الكتروتكنیك مهندسی برق-قدرت

مربی


تعداد محتوا: 61


صفحه وب

صفحه وب ابراهیمی زهروی-لیدا

ابراهیمی زهروی-لیدا

استاد

مدرس کاردان فنی برق-الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 61


صفحه وب

صفحه وب حشمتی- مینا

حشمتی- مینا

استاد

مدرس برق قدرت مهندسی برق مهندسی برق-قدرت

مربی


تعداد محتوا: 60


صفحه وب

صفحه وب مرادی-ماهرخ

مرادی-ماهرخ

استاد

مدرس علوم ورزشی

مربی


تعداد محتوا: 59


صفحه وب

صفحه وب عبدالهی-رویا

عبدالهی-رویا

استاد

مدرس حسابداری و بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 55


صفحه وب

صفحه وب ناصری-فرنوش

ناصری-فرنوش

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 55


صفحه وب

صفحه وب انصاری-علیرضا

انصاری-علیرضا

استاد

مدرس معماری مهندسی عمران-سازه

مربی


تعداد محتوا: 55


صفحه وب

صفحه وب عطابخش-میلاد

عطابخش-میلاد

استاد

مدرس صنایع شیمیایی

مربی


تعداد محتوا: 53


صفحه وب

صفحه وب کاظمی راد -نفیسه

کاظمی راد -نفیسه

استاد

مدرس تربیت بدنی

مربی


تعداد محتوا: 53


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد