آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب ابراهیمی فردزنجان-پریا

ابراهیمی فردزنجان-پریا

استاد

مدرس برق قدرت کاردان فنی عمران مهندسی برق مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 45


صفحه وب

صفحه وب جزءبراتی-محسن

جزءبراتی-محسن

استاد

مدرس معماری کاردان فنی عمران مهندسی معماری مهندسی مکانیک مهندسی عمران نقشه کشی-معماری نقشه کشی عمومی-طراحی صنعتی مهندسی مکانیک مهندسی تکنولوژی معماری مهندسی تکنولوژی عمران علمی کاربردی معماری مهندسی اجرایی عمران

مربی


تعداد محتوا: 41


صفحه وب

صفحه وب آیت اللهی-دکتر مجتبی

آیت اللهی-دکتر مجتبی

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 40


صفحه وب

صفحه وب صفری زنجانی-هیراد

صفری زنجانی-هیراد

استاد

مدرس مهندسی معماری مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 40


صفحه وب

صفحه وب رضائی -سیده الهام

رضائی -سیده الهام

استاد

مدرس معماری

مربی


تعداد محتوا: 40


صفحه وب

صفحه وب طوفان-دکتر سیروس

طوفان-دکتر سیروس

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 38


صفحه وب

صفحه وب اسدی-مسعود

اسدی-مسعود

استاد

مدرس معماری کاردان فنی عمران مهندسی معماری مهندسی عمران ساختمان مهندسی تکنولوژی معماری مهندسی تکنولوژی عمران مهندسی اجرایی عمران

مربی


تعداد محتوا: 37


صفحه وب

صفحه وب منزوی-ایلیا

منزوی-ایلیا

استاد

مدرس مدیریت بازرگانی حسابداری و بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 36


صفحه وب

صفحه وب جزءمقدم-رحیم

جزءمقدم-رحیم

استاد

مدرس برق قدرت مدیریت بازرگانی فناوری اطلاعات و ارتباطات مهندسی کامپیوتر مهندسی برق مدیریت بازرگانی حسابداری روانشناسی مهندسی مکانیک مهندسی عمران مهندسی برق-الکترونیک مدیریت مالی مهندسی برق-قدرت مهندسی مکانیک مهندسی تکنولوژی کامپیوتر مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 35


صفحه وب

صفحه وب فرهومند-فرانک

فرهومند-فرانک

استاد

مدرس روانشناسی

مربی


تعداد محتوا: 35


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد