آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب خنجری-ناصر

خنجری-ناصر

استاد

مدرس کامپیوتر

مربی


تعداد محتوا: 36


صفحه وب

صفحه وب غلامی-نغمه

غلامی-نغمه

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 36


صفحه وب

صفحه وب جزءمقدم-رحیم

جزءمقدم-رحیم

استاد

مدرس برق قدرت مدیریت بازرگانی فناوری اطلاعات و ارتباطات مهندسی کامپیوتر مهندسی برق مدیریت بازرگانی حسابداری روانشناسی مهندسی مکانیک مهندسی عمران مهندسی برق-الکترونیک مدیریت مالی مهندسی برق-قدرت مهندسی مکانیک مهندسی تکنولوژی کامپیوتر مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 35


صفحه وب

صفحه وب نجفی نیا-افشین

نجفی نیا-افشین

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 35


صفحه وب

صفحه وب صادقی-فرشته

صادقی-فرشته

استاد

مدرس برق قدرت

مربی


تعداد محتوا: 35


صفحه وب

صفحه وب قادری نیا-پریوش

قادری نیا-پریوش

استاد

مدرس تربیت بدنی

مربی


تعداد محتوا: 34


صفحه وب

صفحه وب صمصامی-حسین

صمصامی-حسین

استاد

مدرس برق قدرت

مربی


تعداد محتوا: 34


صفحه وب

صفحه وب بویینی -معصومه

بویینی -معصومه

استاد

مدرس روانشناسی

مربی


تعداد محتوا: 33


صفحه وب

صفحه وب واثقی-بهروز

واثقی-بهروز

استاد

مدرس برق قدرت کاردان فنی برق-الکترونیک مهندسی برق الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 33


صفحه وب

صفحه وب باقری -زینب

باقری -زینب

استاد

مدرس مدیریت مالی

مربی


تعداد محتوا: 32


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد