آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب رستمخانی- حسین

رستمخانی- حسین

استاد

مدرس حسابداری

مربی


تعداد محتوا: 35


صفحه وب

صفحه وب صادقی-فرشته

صادقی-فرشته

استاد

مدرس برق قدرت

مربی


تعداد محتوا: 34


صفحه وب

صفحه وب صمصامی-حسین

صمصامی-حسین

استاد

مدرس برق قدرت

مربی


تعداد محتوا: 34


صفحه وب

صفحه وب حریری-امیرحسین

حریری-امیرحسین

استاد

مدرس مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 34


صفحه وب

صفحه وب بویینی -معصومه

بویینی -معصومه

استاد

مدرس روانشناسی

مربی


تعداد محتوا: 33


صفحه وب

صفحه وب بهروز واثقی

بهروز واثقی

استاد

مدرس برق قدرت کاردان فنی برق-الکترونیک مهندسی برق الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 33


صفحه وب

صفحه وب باقری -زینب

باقری -زینب

استاد

مدرس مدیریت مالی

مربی


تعداد محتوا: 32


صفحه وب

صفحه وب صیدی-حسن

صیدی-حسن

استاد

مدرس مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 32


صفحه وب

صفحه وب ولیزاده  بهروز- محمدمهدی

ولیزاده بهروز- محمدمهدی

استاد

مدرس گرافیک

مربی


تعداد محتوا: 32


صفحه وب

صفحه وب عبدی -سعید

عبدی -سعید

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 32


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد