آموزش مجازی سامانه آموزش مجازی

اساتید

صفحه وب محمدی-علیرضا

محمدی-علیرضا

استاد

مدرس الکترونیک

مربی


تعداد محتوا: 30


صفحه وب

صفحه وب بیگدلی -بهاره

بیگدلی -بهاره

استاد

مدرس طراحی لباس

مربی


تعداد محتوا: 29


صفحه وب

صفحه وب نجفی نیا-افشین

نجفی نیا-افشین

استاد

مدرس

مربی


تعداد محتوا: 29


صفحه وب

صفحه وب حسینی-احمد

حسینی-احمد

استاد

مدرس فناوری اطلاعات و ارتباطات مهندسی کامپیوتر مهندسی برق مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 28


صفحه وب

صفحه وب خان احمدلو-سمیه

خان احمدلو-سمیه

استاد

مدرس تكنولوژی و طراحی دوخت

مربی


تعداد محتوا: 28


صفحه وب

صفحه وب موسوی-سید سلمان

موسوی-سید سلمان

استاد

مدرس مهندسی عمران

مربی


تعداد محتوا: 27


صفحه وب

صفحه وب عبدی-حسن

عبدی-حسن

استاد

مدرس حسابداری و بازرگانی

مربی


تعداد محتوا: 27


صفحه وب

صفحه وب کاظمی-سمیه

کاظمی-سمیه

استاد

مدرس مهندسی مکانیک

مربی


تعداد محتوا: 26


صفحه وب

صفحه وب عمادی -سید پیام

عمادی -سید پیام

استاد

مدرس مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

مربی


تعداد محتوا: 26


صفحه وب

صفحه وب افشین جو -لیلا

افشین جو -لیلا

استاد

مدرس حقوق

مربی


تعداد محتوا: 26


صفحه وب
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد